DIA A CAVALL - 16 de septiembre 2017

14/09/2017

El Dia a Cavall del 16 de setembre és una de les accions pioneres del projecte Activitats Eqüestres, una alternativa econòmica en zones rurals.
Aquest projecte està impulsat i liderat des d’ADRINOC i ACEEGI.

Dia a Cavall. Corre a descobrir-lo! www.diaacavall.cat

D’on surt la idea?

El Dia a Cavall és una de les accions pioneres del projecte Activitats Eqüestres, una alternativa econòmica en zones rurals.

Aquest projecte està impulsat i liderat des d’ADRINOC, l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya, i està subvencionat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya en el marc dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya LEADER i cofinançada pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

El projecte neix el 2016 davant la voluntat de conèixer, impulsar i dinamitzar les activitats eqüestres al medi rural. Durant l’anualitat 2016 i constatat el desconeixement del sector, es van dur a terme dues diagnosis:

Diagnosi general de Catalunya. Disponible a http://adrinoc.cat/wp-content/uploads/2017/04/Diagnosi-general-sector-equestre.pdf

Diagnosi territorial i participativa del territori ADRINOC i la seva àrea d’influència. Disponible a http://adrinoc.cat/wp-content/uploads/2017/04/Diagnosi-territorial-sector-equestre.pdf

 

També es va celebrar una Jornada tècnica a Llagostera que va comptar amb gran participació no només de centres eqüestres si no també de membres de l’administració.

Detectat entre els centres eqüestres una mancança en temes de comunicació i difusió de les seves activitats es va organitzar una Jornada per treballar-ho sota el nom de “Com elaborar un Pla de comunicació per Activitats Eqüestres” amb una vintena de participants.

Activitats Eqüestres

Aquest 2017 s’han creat 3 grups de treball formats per clubs, hípiques i professionals del sector, que promouen diferents accions pilot:

 El grup de treball de la Vessant Esportiva desenvolupa i impulsa el Dia a Cavall

 El grup de treball de la Vessant Social realitza les trobades interprofessionals per a Teràpies Assistides amb Cavalls

 El grup de treball de la Vessant Turística desenvolupa xarxes de senders a cavall intercentres

 

Les accions transversals han estat les següents:

 Recull de documents científics que avalin els beneficis de les pràctiques eqüestres

 Creació d’una imatge gràfica per al projecte

 Organització d’un fam trip a tres dels centres eqüestres representatius de cada una de les vessants esmentades anterior (a dur a terme el proper 21 de setembre). Es convidarà a assistir a diferents agents externs al sector però que poden esdevenir estratègics: escoles, Consells Esportius, Serveis Socials, Promoció Econòmica, Turisme, Instituts Municipals d’Educació i Joventut, Diputacions, Patronats de Turisme, Agència Catalana de Turisme, etc

Viatge d’intercanvi a la Provença per conèixer les experiència en territori francès, molt més avançat en temes eqüestres